Τοπογραφικό διάγραμμα


Τοπογραφικό διάγραμμα.

1-3. Αταύτιστα ύστερο-ελληνιστικά κτίρια
4. Ατέλειωτο πρώιμο ελληνιστικό κτίριο (Κτίριο Α)
6. Ανάθημα της Μιλησίας
7, 8, 10. Χώροι εστίασης
9. Αρχαϊστική Κόγχη
11. Στοά
12. Μνημείο της Νίκης
13. Θέατρο
14. Αυλή του Βωμού
15. Ἱερόν
16. Αίθουσα των Αναθημάτων
17. Κτίριο Τελετουργικού Χορού
18. Ιερή Οδός
20. Θόλος Αρσινόης Β'
22. Ιερή Οικία
23. «Ἀνάκτορον»
24. Ανάθημα Φιλίππου Γ' και Αλεξάνδρου Δ'
25. Θεατρικός Κύκλος
26. Πρόπυλον Πτολεμαίου Β'
28. Δωρική Θόλος
29. Νεώριον
30. Βαθμιδωτός Αναλημματικός Τοίχος
31. Ιωνικό Προστώο
32. Ἑστιατόριον

>