Πολιτική προσωπικών δεδομένων


Η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί πώς η “Ε.Φ.Α. Εβρου” προστατεύει όσες πληροφορίες εισάγετε όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της «ιστοσελίδας» υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας δεδομένων (GDPR) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, που εφαρμόζονται βάσει του νόμου 4624/2019.

Σε κάθε περίπτωση η «ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο, με σεβασμό στα δικαιώματα των χρηστών. Γι’ αυτό το λόγο συνιστάται να ανατρέχετε συχνά στην παρούσα Πολιτική.

Τρόποι συλλογής δεδομένων, συλλεγόμενα δεδομένα, δημόσιοι σκοποί επεξεργασίας

Ορισμένες πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση της συσκεύης σας συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την «ιστοσελίδα». Η Ε.Φ.Α. ‘Εβρου αξιοποιεί τις πληροφορίες αυτές, μόνο βάσει της πολιτικής απορρήτου και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των δημόσιων σκοπών της. Κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο δεν απαιτείται.

Χρήση των cookies

Χρησιμοποιούμε “cookies” για να αποθηκεύσουμε την προτίμηση γλώσσας. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο. Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου κατάλληλα. Σας ενημερώνουμε πως σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορείτε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» και σε όλο τους το εύρος.

Παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες

Η «ιστοσελίδα» εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, αφού χρησιμοποιείτε τις άλλες ιστοσελίδες και έχετε πλέον εγκαταλείψει την «ιστοσελίδα», να γνωρίζετε πως δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ως προς τον άλλον δικτυακό τόπο και το εκάστοτε περιεχόμενό του. Για τον λόγο αυτό, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων που θα εισάγετε σε άλλες ιστοσελίδες, ούτε προστατεύονται άλλοι δικτυακοί τόποι με βάση αυτήν την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.